Delade meningar om dieselns framtid på kort sikt – Dieseltrim Bilverkstad Bromma sammanfattar läget

Diesel - Foto: Skitterphoto, Pixabay.com, CC0 Creative Commons
Diesel – Foto: Skitterphoto, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

 

Den 1 juli 2018 sänktes skatten för ofärgad diesel. Miljöpartiet vill förbjuda dieselbilar (och bensindrivna) i Stockholms innerstad efter att det visat sig att dieselbilarna släpper ut betydligt mer av skadliga kväveoxider och partiklar än vad tillverkarna uppgivit.

I mitten på juni 2018 blossade det upp en strid om miljözonerna mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Enligt nya siffror som S lagt på bordet halveras mängden kväveoxider om de tunga transporterna förbjuds helt i innerstaden. Partiets företrädare uppger att det är tillräckligt för att uppfylla miljökraven och därför behövs inte särskilda miljözoner införas.

MP:s trafikborgarråd Daniel Helldén håller inte alls med. Helldén skriver i en debattartikel i Expressen att partiet vill ha miljözoner på vissa tungt trafikerade gator redan 2020. År 2030 ska sedan hela Stockholms innerstad bli utsläppsfri (miljözon 3) och samtidigt ska all försäljning av fossila drivmedel stoppas i huvudstaden, enligt TT.

”Allt briserade sommaren 2015 i samband med dieselskandalen med Volkswagen i spetsen. Tyska biltillverkarens fordon visade sig kunna känna av när den utsattes för tester och bilarna kunde därmed förefalla sig uppnå utsläppskraven när de skulle certifieras.” – Carl-Fredrik Eriksson, Expressen,”Diesel – därför kan det vara både bra och dåligt”

Fredrik Eriksson på Expressen förklarar att diesel trots allt inte var så bra som man trott. När utsläppen av koldioxid minskar ökar samtidigt utsläppen av kväveoxid och sot/partiklar. Sammanfattningsvis innebär det att dieselmotorer är bra för växthuseffekten och den globala miljön, men de är sämre på det lokala planet, anser Eriksson.

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma

Fakta

Energiskatt (per kbm) Koldioxidskatt (per kbm)
3. b) Diesel (ofärgad)
miljöklass 1 2 341 kr 2 191 kr
miljöklass 2 2 639 kr 2 191 kr
miljöklass 3 eller ingen miljöklass 2 794 kr 2 191 kr

Källa: Skatteverket, Nya skattesatserna för bensin och diesel från den 1 juli 2018