Delade meningar om dieselns framtid på kort sikt – Dieseltrim Bilverkstad Bromma sammanfattar läget

  Den 1 juli 2018 sänktes skatten för ofärgad diesel. Miljöpartiet vill förbjuda dieselbilar (och bensindrivna) i Stockholms innerstad efter att det visat sig att dieselbilarna släpper ut betydligt mer av skadliga kväveoxider och partiklar än vad tillverkarna uppgivit. I mitten på juni 2018 blossade det upp en strid om miljözonerna mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. […]