Bilar är säkrare än någonsin men trafikdöden ökar

Traffic in the US - Foto: Pixabay.com-CC0 Creative Commons

Trots att bilarna bara blir säkrare stiger antalet dödsoffer i trafiken. Det visar statistik från 2016 och första halvan av 2017, vilket rapporterats av flera amerikanska tidningar. Statistiken gäller USA. 

Text och fri översättning: Bilverkstad Bromma | Foto: Pixabay.com – CC0 Creative Commons

National Safety Council meddelar att trafikens dödsoffer ökat med 9% de sex första månaderna under 2017. Om trenden fortsätter kan 2017 bli det dödligaste året i USA sedan 2007, skriver Wired.

Trafikdöden pikade 2016 enligt data från Department of Transportation. I rena tal är det 37,461 som dött på amerikanska vägar 2016. Den siffran överstiger 2015 med 5,6%.

Forskare diskuterar nu om orsaken, men det vet ännu inte vad det handlar om. Spekulationer pekar på att det handlar om ekonomi och det handlar inte om dålig ekonomi, utan tvärtom. Chuck Farmer som leder studier vid Insurance Institute for Highway Safety säger till Wired att människor kör mer bil när ekonomin är god.

”Människor kör till olika ställen av olika orsaker. Det är skillnad mellan att åka iväg till en fest i mitten av natten i en obekant area mot att köra bilen till jobbet – den där nattkörningen till partyt är mer riskfylld körning” – Chuck Farmer

USA:s ekonomi är god

Konsumtionen har ökat sedan 2009. Arbetslösheten ligger lägst sedan de senaste 15 åren. Lönerna har långsamt krupit upp medan bensinpriser stannat på låga nivåer de senaste 5 åren.

Wired skriver att forskarna sedan länge vetat att trafikdöden följer ekonomin. Människor som har arbeten har fler anledningar att köra bil, men även om folk kör mer bil har ändå olyckorna ökat för mycket. Det gör forskarna perplexa. Det finns ytterligare en eller fler faktorer som spelar in. Därför misstänker forskarna att den bättre ekonomin även påverkat hur förare kör sina bilar.


Bättre ekonomi ger människor fler anledningar att köra bil av sociala skäl. Det kan handla om fler besök på barer, vilket innebär mer alkoholdrickande och mer bilkörning längs obekanta vägar, vilket gör att förarna tittar mer på kart-appar på sina mobiltelefoner.


Den federala polisen uppger att de ser flera dödsoffer som inte bilbältena på och att antalet alkoholpåverkade har ökat. Samtidigt tycks observationer visa att antalet distraherade dödsoffer minskar. Tolkningarna är beroende av hur observanta räddningsarbetare och poliser (first responders) är vid olycksplatserna och deras fokus kan påverkas tex av hur medierna rapporterar om dödsolyckorna.

Traditionella metoder för att minska trafikdöden

Även om dessa spekulationer är intressanta kan fortfarande ansvariga beslutsfattare fortsätta att förbättra de traditionella sätten för att förbättra trafiksäkerheten som att sänka hastighetbegränsningen och förbättra vägarna. Polisen kan öka trycket på förarna att använda bilbälte och de kan intensifiera antalet alkoholkontroller. Kraven på förarnas utbildnings- och kompetensnivå kan stärkas.

Wired lyfter i slutet av sin artikel upp möjligheterna med helt eller delvis självkörande bilar tex bilar med ”semiautonomous features”. Chuck Farmer säger att det kan tio år innan vi vet om dessa nya självkörande bilar har positiv effekt eller inte.

Ökat antal dödsoffer även i Sverige

Svenska NTF meddelade i mitten på 2017 att antalet dödsoffer ökat även i Sverige.

”Under 2016 dog 270 personer i trafiken i Sverige, det är 11 fler än året innan. Sedan 2010 har den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen stannat av. ”NTF

I Sverige har NTF identifierat problemet med hastighetshållning. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får, skriver NTF.

”För att uppnå Nollvisionens mål finns delmålet att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgränser.”

Text och översättning: Bilverkstad Bromma