Om du kör för fort för att lämna fri väg åt polisen kan du få böter

svensk-polisbil-Wikimedia-Commons

En läsare av Teknikens Värld frågade i början på 2015 om det är tillåtet att på en enfilig vajerväg köra för fort för att lämna plats för ett utryckningsfordon – tex en polisbil – som bakom närmar sig med en hastighet över den gällande hastighetsbegränsningen.

Teknikens Värld svarade genom att citera Trafiklagstiftningen:

”En trafikant skall lämna fri väg för utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning. Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt.”

Slutsatsen som dras av tidningen är att reglerna säger att du måste kör vidare enligt gällande hastighetsregler och när det blir tvåfiligt igen får utryckningsfordonet köra om.

I verkligheten är det kanske mer troligt att tex polisbilen tutar för att få bilisten att öka hastigheten och därefter inte bötfäller bilisten eftersom denne försökt att vara behjälplig, eller vad tror du?

Text: Dieseltrim Bilverkstad i Bromma – Foto: Wikimedia Commons