DIESELFORDON

Trafikverkets diesel- och bensinpris på 50 kr/liter följer Agenda 2030

0
BILAR. Sverige har åtagit sig att som nation realisera klimatmålen och Agenda 2030. Därför anser Trafikverket att trafiken ska minskas genom kraftigt höjda drivmedelspriser....

Biodiesel ska blandas in i fossil diesel fram till 2030

0
BIODIESEL & TEKNIK. Regeringen beslutade i mars att krav ska ställas på drivmedelsleverantörer att blanda in fossilfria bränslen i både bensin och diesel. Inblandningen...

POPULÄR LÄSNING