Trafikverkets diesel- och bensinpris på 50 kr/liter följer Agenda 2030

Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket. Foto: Trafikverket.se
Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket. Foto: Trafikverket.se

BILAR. Sverige har åtagit sig att som nation realisera klimatmålen och Agenda 2030. Därför anser Trafikverket att trafiken ska minskas genom kraftigt höjda drivmedelspriser. Över 50 kronor per liter nämns i en rapport från 2020. Endast de rika har råd att åka bil.

Trafikverket presenterade i oktober förra året sin rapport: ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037”.

Trafikverkets rapport som togs fram på initiativ av Regeringen beskriver hur Sverige ska nå klimatmålen 2030 och ett styrmedel är kraftigt höjda priser på fordonsbränsle och man nämner 50 kronor per liter för bensin och diesel som nödvändigt för att lyckas.

Trafikverket generaldirektör Lena Erixon säger:

”En höjning av bränslepriset får en rad negativa effekter, främst för landsbygden, och 50 kronor litern är förstås inte realistiskt.”

”Vi behöver öka biodrivmedlen väldigt kraftigt till 2030. Klarar vi inte det måste bränslepriserna höjas för att vi ska klara miljömålen.”

Trafikverket skriver:

”En ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter. Trafikverkets analyser visar att för att klara transportsektorns klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt, krävs en omfattande elektrifiering, en ökad biodrivmedelsanvändning, i kombination med att vägtrafikökningen dämpas genom högre bränslepriser.”

Det mesta av bränslepriset utgörs av skatt. Idag ligger skatten på lite drygt 60%.

Trafikverkets rapport påpekar att höjda bränslepriser påverkar olika samhällsgrupper. Höjningar slår extra hårt mot människor som bor på landsbygden och låginkomsttagare.

Extern skribent

Källor och relaterat