Vad är nyttan med att titta på bilkrascher filmade med bilkameror?

TRAFIKSÄKERHET. På Youtube finns ett stort antal bilvideos som visar olyckor i trafiken. Finns det någon nytta med att titta på dessa filmer? Ja, det finns mycket att lära för att se hur trafikolyckor uppstår.

Dessa videos har spelats in i över hela världen med så kallade dash cams, eller bilkameror. Ibland har fordon kamera både fram och bak. Filmerna kan användas i utbildningssyfte eller i försäkringsfall. En video kan avgöra vilken part som orsakat en olycka.

De flesta trafikolyckor följer mönster

Det första som de flesta kan observera är att många olyckor ofta följer mönster. Det finns en röd tråd. De vanligaste orsakerna till trafikolyckor baserat på många timmars tittande är följande:

 • Farliga och chansartade vänstersvängar.
 • Riskabla omkörningar.
 • För kort avstånd till framförvarande fordon.
 • Körning mot rött ljus.
 • Sladdar som orsakas av halt väglag och/eller dåliga däck.
 • Filbyte utan kontroll i döda vinkeln och/eller utan att blinka.
 • Parkering på vägrenen.
 • Körning under berusning.
 • Föremål på vägen eller föremål som lossnar från släp eller tak.
 • Djur som springer ut på vägbanan.
 • Fordonsförare som somnar framför ratten.
 • Textning eller annan användning av mobiltelefon är garanterat ytterligare en orsak till olyckor på vägarna.

Dessa två sistnämnda olycksorsaker går inte att avgöra med ledning av dessa inspelningar, men kan misstänkas.

En slutsats som är ganska enkel att dra är att de flesta olyckor, uppskattningsvis 90%, kan undvikas genom att fordonsförare slutar ta onödiga risker och bibehåller god uppmärksamhet på vad som händer framför fordonet.

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma