Stenmården kan äta upp kablarna i din bil – försäkringen gäller inte

Stenmården kan äta upp kablarna i din bil - försäkringen gäller inte
Bild: Stenmården. Foto: Bohuš Číčel. Licens: CC BY-SA 3.0

BILAR. Stenmården är ett rovdjur som försöker etablerar sig i Blekinge och Skåne, men på sikt i hela Sverige. På kontinenten är den känd för att ge sig på bilarnas elkablar och slangar. Den förstör för miljardbelopp. Arten hittades första gången i Sverige i mars 2018 i Skåne.

Stenmården är rovdjur som äter smågnagare, som åkersork. Den tar även fåglar, igelkott, mullvad, hare, ekorre, fågelägg och insekter. På hösten äter den också bär och frukt.

Stenmårdar gillar att ta sig in under motorhuven på bilar och tugga på slangar och kablar, vilket orsakar skador för miljardbelopp varje år. Skador från djuren är den vanligaste orsaken till bilbärgningar i Tyskland, skriver Vi Bilägare. Skador som orsakas av djuret täcks ofta inte av någon bilförsäkring.

Forskande studenter från högskolan i Kristianstad säger att det är viktigt att agera snabbt mot arten som anses vara invasiv innan den hinner etablerar sig. Sprider den sig för mycket kan arten bli en landsplåga. Därför vill insatta att arten ska bli föremål för utrotning. Än så länge har ett mycket litet antal individer observerats.

Stenmården gillar att leva nära människan

Den hittas i jordbruksamhällen, byar, större samhällen men även städer. Den är nattaktiv och sover ofta på dagtid i övergivna räv-, ekorr- och fågelbon. Den kan också bo i uthus eller på vindar i bostäder, enligt Wikipedia.

Text: Dieseltrim Bilverkstad