Jeep Gladiator eller tvådörrars Jeep Wrangler – Vilken är bäst i terrängen?

I denna video jämförs en Jeep Gladiator och en tvådörrars Jeep Wrangler Off-Road. Frågan är vilken som klarar sig bäst vid komplicerad terrängkörning. Många undrar hur mycket Jeep Gladiator med en mycket lång hjulbas klarar sig över stenar och hinder. För att förtydliga skillnaderna mellan en kort och en lång Jeep filmas de två fordonen när de gör samma passager över hinder.

Hjulbasen, svängning och olika vinklar granskades. Det visar sig att Jeep Gladiator klarade mycket mer hinder än vad som var förväntat. Underredet skrapades visserligen några gånger, men det var vid färre tillfällen än förväntat. En Jeep Gladiator har även ett mycket långt utstickande bakparti, men även det klarade sig bra när fordonet lämnar hinder bakom sig, som stenar och andra ojämnheter.

Båda fordonen har standardhjul och inga extra breda däck.

Brad och hans son började 2015 filma sin gemensamma passion, terrängkörning med Jeepar i Kalifornien, mest för eget bruk, för att dokumentera sina äventyr. De la ut videos på YouTube, men andra på nätet började ställa frågor och det ledde till att Brads kanal TrailRecon blev mycket populär.

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma