30% av svenskarna är positiva till självkörande bilar – Volvo testar 100 bilar ”live” i Göteborg 2017

Autonomous cars - Source: ThePlaidZebra.com

En ny undersökning utförd av Yougov på uppdrag av If visar att något fler svenskar är positiva än negativa till självkörande bilar. 30% säger sig vara positiva, men 25% är samtidigt skeptiska. 31% verkar inte ha bestämt sig ännu och är neutrala. Det finns många frågor som inte besvarats tex om snö och is kan kan sätta säkerheten ur spel.

Text: Bilverkstad i BrommaBild ovan från magasinet The Plaid Zebra

”Många är nog inte riktigt medvetna om vad det handlar om egentligen, man kan för lite och vet inte riktigt konsekvenserna heller. Det kan göra att många reagerar lite avvaktande”, säger Dan Falconer, motorspecialist på If.

De frågor som inte besvarats handlar om ansvar vid olyckor, försäkringsfrågor, integritetsaspekten och om det finns en hackerrisk. Teknikerna och marknadsförarna bakom de autonoma bilarna anser att säkerheten är högre (kortare reaktionstid) med självkörande bilar och att en självkörande bil släpper ut mindre avgaser, men tänk om en bil tas över av en hacker? En annan oberörd fråga i tekniktidningarna är strålningsriskerna. Radar, WiFi och andra system kommer att konstant bestråla passagerarna och omgivningen med tex pulsande radiofrekvenser.

Volvo-Concept-26-carRegeringen utreder nu hur trafiklagstiftningen ska anpassas för självkörande fordon. En första del ska redovisas i april och redan 2017 ska självkörande bilar testas i stor skala i Sverige. Volvo planerar att testa hundra självkörande bilar i Göteborgsområdet.

Självkörande bilar är utrustade med GPS, kameror, radar, sensorer, WiFi och annan teknik för att kunna köra autonomt, men det finns också risker. Volvo medger att dessa system inte kan fungera perfekt under alla väg- och väderförhållanden. I en artikel i The Plaid Zebra framkommer att Volvo vill testa vägintegrerade magneter för att bilen ska kunna positionera sig säkrare.

”Volvo says that GPS and cameras have limitations in certain conditions, so they have created road-integrated magnets that remain unaffected by physical obstacles and poor weather conditions.” … ”The magnets create an invisible ‘railway’ that literally paves the way for a positioning inaccuracy of less than one decimeter.” The Plaid Zebra

Den nya fantastiska framtiden med självkörande bilar bjuder även på nya futuristiska bilmodeller. Nedan Mercedes förslag på självkörande bil. Bilen presenterades i början på 2015.

Text: Bilverkstad i Bromma