Motormännen varnar för ”fulfylld” luftkonditionering – Bilverkstäderna måste vara vaksamma

Bilverkstad optimerar prestanda

Motormännens Riksförbund (MRF) varnar för att nya oseriösa aktörer på marknaden som på internet erbjuder gaser till bilar med läckande luftkonditionering. Samtidigt försöker MRF hjälpa privatpersoner att göra det själva, men på rätt sätt.

Text och foto: Dieseltrim Bilverkstad i Bromma AB

MRF gick därför ut med en varning till alla som äger en  bilverkstad att vara extra uppmärksamma på problemet med ”fulfyllda” luftkonditioneringsystem (AC). De oseriösa aktörerna säljer både R134a till privatpersoner och även en ”miljövänlig” ersättare till R134: an.

”Dessa flaskor säljs som engångsbehållare och är troligen fyllda med propan, butan eller helt enkelt gasol. Fundera på följande scenario; vilken frisk människa skulle släpa in gasolgrillen på utedasset, dra på gasen och vänta två minuter och sedan tända grillen?”

Gasol förstör luftkonditionering (AC)

Livsfarliga situationer kan uppstå, skriver MRF, när bilägare lämnar in sina fordon med läckande gasol. Ett annat problem för varje bilverkstad är även att ägarna kommer att bli ansvariga om något händer personalen.

Enligt Arbetsmiljöverket är varje arbetsgivaren alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall för personalen på bilverkstaden.

MRF föreslår att när en bil kommer in till bilverkstaden ska följande kontrollfrågor ställas:

  • Hur har felet har uppstått?
  • Är bilen nyinköpt?
  • Är den köpt av en privatperson?
  • Fungerade luftkonditioneringen vid köpetillfället?

Om bilverkstadens ansvariga personal blir misstänksam bör inte ens bilen tas in inomhus för service. Felsök bilen istället utomhus och gör tex en gasanalys med handburna instrument som kostar runt 10 000 kronor.

MRF avslutar med orden:

”Det bästa är att lagstiftarna inför krav för att de som säljer gasol till AC-system måste informera köparna om innehållet och riskerna. En självsanering skulle troligen ta koll på marknaden fort och affärsmodellen upphör. MRF har anmält ett av företagen till Konsumentverket nyligen.”

Text: Dieseltrim Bilverkstad i Bromma AB