Krafter vill eliminera incitament för kunder att gå över till elbilar

Paul LePage - Foto: gage Skidmore

Bild: Guvernör Paul LePage vill inte längre främja elbilar i delstaten Maine, USA – Foto: Gage Skidmore, Wikimedia, CC by SA 3.0

Världens bilägare lockas till en blomstrande marknad för elbilar och hybridbilar, men samtidigt finns krafter som försöker minska konsumenternas incitament att lämna bensin- och dieseldrift. Om oljeindustrin vinner dragkampen kommer det inte finnas några fördelar för konsumenter som vill ha elbilar i framtiden. 

En enkätundersökning utförd av Frost & Sullivan och Nissan i sydöstra Asien visar att en tredjedel av de som deltog är beredda att satsa på en elbil. Undersökningen genomfördes i Singapore, Indonesien, Thailand, Malaysia, Vietnam och Philippinerna. Det viktigaste aspekterna för de som vill ha en elbil i framtiden är säkerhet, tillgång till enkel laddning, bekvämlighet och lägre kostnader.

Skattelättnader och andra förmåner är också viktiga för att underlätta beslutet att köpa en elbil, skriver The Drive. Det som är ett mörkt moln på himlen för framtidens elbilar är att myndigheter runt om i världen genomför åtgärder för att ta bort incitamenten för kunder att gå över till eldrift.

Delstaten Maine i USA är ett exempel. AP skriver att delstaten vill införa särskilda avgifter för el/hybridbilar. Avgiften ska gälla för hybridbilar som går på bla bensin/el. Avgiften kan – om förslaget klubbas – innebära en årlig avgift på 250 USD för elbilar och 150 USD för hybridbilar. En talesperson från ”Maine Department of Transportation” uppger att avgifterna ska betala för delstatens vägunderhåll, en budget som är underfinansierad. Motiveringen till varför just hybrid- och elbilsägare ska utsättas för avgifterna är att dessa betalar lägre bensinskatt. Det hela blir inte bättre av att Maines guvernör, Paul LePage backat tillbaka från tidigare löften om att främja elbilar, skriver AP.

Phys.org skriver att ”experter” uppger att elbilar inte kommer att innebära några kostnadsbesparingar för bilägarna. Trots att myndigheter ibland erbjuder skattelättnader och andra förmåner för den som vill köpa en elbil, räcker ofta inte dessa ”rabatter” för att kompensera för elbilarnas högre priser i jämförelse med bensindrivna bilar, enligt Phys.

Delstaten Georgia hade år 2014 det näst högsta antalet registrerade elbilar i hela USA, men när delstaten 2015 valde att ta bort skattelättnader och införa en särskild vägavgift för elbilar sjönk intresset med runt 90% för elbilar under 2016. Georgias ledning har därför föreslagit att en skattelättnad på 2500 USD ska införas 2019 för de som vill köpa en elbil, skriver Green Car Report.

Tesla är en elbiltillverkare som försöker bromsa försöken att minska motivationen hos kunder som är intresserade av eldrivna fordon. Tesla hotar med att dra ned på företagets satsningar i Hongkong om regeringen där misslyckas med att ge incitament till landets bilburna befolkning. 2017 valde Hongkong att ta bort ett skattebidrag på elbilar. Då sjönk elbilsinköpen från 2000 elbilar (april-december 2016) till endast 99 inköp för samma period 2017, skriver South China Morning Post.

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma