Svenska bilar kan bli fossilfria tack vare skogsindustrin

”Forskare menar att svensk fordonstrafik kan vara fossiloberoende år 2030, om 8-15 skogsindustriföretag integrerar biodrivmedelsproduktion i sina befintliga anläggningar”. Det skriver Statkoll.se.

e85Elisabeth Wetterlund som är forskare i energivetenskap vid Luleå tekniska universitet säger att skogsindustrin kan lägga grunden för en fossilfri fordonsflotta. Wetterlund menar att skogsindustriföretagen i landet som sulfatmassafabriker och sågverk lämpar sig för att nyttja restprodukter för att tillverka biodrivmedel. Det är resultatet av en systemanalysmodell som kallas BeWhere, vilken utvecklats för svenska behov av Elisabeth Wetterlund.

BeWhere bygger på att data stoppas data in om var i landet utbud och efterfrågan på biomassa finns, ekonomiska data, energiåtgång för produktion av biodrivmedel i en viss anläggning, och transportkostnader.

”Att integrera drivmedelsproduktion i befintliga skogsindustriföretag leder även till fördelar energimässigt då ungefär hälften av det man får ut vid tillverkningen blir biodrivmedel och hälften värme som kan återanvändas för att driva produktionen”, säger Elisabeth Wetterlund.

Läs mer på Statskoll.se

Re-write: Bilverkstad i Bromma